Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Green Dawn is de eigenaar van www.greendawn.nl, de merk naam "Akino & Lila'  en de namen/onderdelen Green Dawn Design, Green Dawn Books, Green Dawn Photography en Green Dawn Crafts en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze internetsite. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. 

 

Het is mogelijk dat deze website technische onvolkomenheden en andere fouten vertoont. Het gebruiken van of browsen op deze website gebeurt op uw eigen risico. Deze website wordt u 'zoals ze is' en 'zoals ze beschikbaar is' aangeboden, zonder garantie van welke aard dan ook, noch expliciet noch impliciet. 

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site is het mogelijk dat de informatie die op deze site gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

Intellectueel Eigendom

Alle werken van A.E. Meertens en Green Dawn, alsmede alle op deze internetpagina’s weergegeven informatie, grafieken, lay-outs en afbeeldingen (foto’s en illustraties) worden beschermd door het auteursrecht.  De deze site bevattende merken, namen, illustraties, foto's en andere aangeboden producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Green Dawn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bewerkt. 

Als je niet zeker weet of bepaald gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal toegestaan is, raden we aan juridisch advies in te winnen bij een deskundige.

Gebruik van de merken of de illustraties en foto's van A.E. Meertens en Green Dawn voor producten, evenementen of andere activiteiten e.d. is alleen toegestaan indien men hiervoor een licentie of een afzonderlijke schriftelijke toestemming van Green Dawn en haar eigenaar heeft. 

 

Externe Websites

Deze website kan links naar externe websites van derden bevatten die niet onder de controle van Green Dawn vallen. Green Dawn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en de inhoud van de websites van derden, noch voor eventuele contacten of verbindingen tussen u en dergelijke websites.

 

Wettelijke Aansprakelijkheid

Aan de op deze pagina's weergegeven informatie kunnen geen rechten verbonden worden. Omdat op het internet gepubliceerde pagina's dikwijls gewijzigd worden, kunnen inhoud, afbeeldingen en grafieken uitsluitend beoordeeld worden op basis van hun op een bepaald moment aangetroffen vorm. 

 

In geen enkel geval aanvaardt Green Dawn of een van de aan haar gelieerde ondernemingen of dienstverleners aansprakelijkheid voor eventuele schade, winstderving of overige economische verliezen die het gevolg zijn van de hier weergegeven informatie, teksten of verbanden.

 

Privacy Policy

01. Green Dawn

Green Dawn - ook actief onder de namen Green Dawn Books, Green Dawn Design, Green Dawn Photography en Green Dawn Crafts - is een creatief bedrijf dat verschillende diensten en producten aanbied. Denk hier bij aan grafisch- & webdesign, fotografie en boeken.

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Green Dawn verzameld worden. Het is daarom goed dat om te weten wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Dit is precies wat je in deze Privacy policy terug vind.

 

Als jij je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door Green Dawn, neem dan gerust contact op via privacy@greendawn.nl!

 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Green Dawn. Hieronder volgt een toelichting hierover.

 

a. Het versturen van orders: Green Dawn verstuurt via e-mail verschillende berichten omtrent geplaatste orders(factuur, orderbevestiging, etc.). Je naam, adresgegevens en/of e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op onze website.

 

b. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met GreenDawn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een bericht te kunnen versturen zoals je naam en e-mail adres.

 

 

03. Ontvangers

De gegevens die Green Dawn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

a. NameCheap: De e-mail, website en back-ups van de website worden gehost bij NameCheap. Gegevens die jij achterlaat op de website van Green Dawn zijn op de servers van NameCheap opgeslagen.

 

b. Post NL: Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Green Dawn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

 

05. Beveiling

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt, met uitzondering van etiket dat gebruikt wordt voor de verzending van jouw pakketje. De persoonsgegevens die door Green Dawn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot allen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekend dat jouw verbinding met de website van Green Dawn privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor en 'https://' voorin de url.

 

 

06. Rechten

a. Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Green Dawn vastgelegd en bewaard worden. Deze gegevens kun je opvragen door een e-mail te sturen naar privacy@greendawn.nl. 

 

b. Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit aan te laten passen door Green Dawn. Ook dit kan door een e-mail naar ons te sturen.

 

c. Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Green Dawn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Houd er echter rekening mee dat wij wettelijk verplicht zijn om basisgegevens waaronder onze verkoop administratie 7 jaar te bewaren.

 

d. Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Green Dawn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Het gebruikmaken van deze rechten kan via privacy@greendawn.nl onder toezending van een kopie van jouw ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummer onderaan het paspoort en het BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.

 

 

07. Plichten

Green Dawn verwerkt persoonsgegevens op grond van een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Green Dawn. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Green Dawn de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Green Dawn met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen, voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

 

Green Dawn behoudt het recht jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Green Dawn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Green Dawn te beschermen. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@greendawn.nl.